top of page

Introducció a la 
PNL

En aquest curs apendrem els fonaments bàsica de la programació neuro linguística així com els seus fonaments bàsics, la seva proposta comunicativa i sobretot apendrem algunes de les seves estratègies basiques de manera pràctica.

El curs té un cost de 60 euros per a les 4 sessions.

A Akasha Hub Barcelona C/Verneda 17
19h a 21h

Dia 1. 12/1/2022. El model comunicatiu

La PNL proposa un model comunicatiu basat en la no-presuposició, pero també basat en la mateixa observació - acurada - del fet comunicatiu. En aquesta sessió entendrem algunes de les presuposicions de treball i entrarem a veure quins factors apareixen en la comunicació humana que molts cops no son massa evidents pero que el seu coneixement ens porta finalment a una millor comprensió de com es genera i com es percep el llenguatge.

Dia 2. 19/1/2022. Els anclatges i les submodalitats

Totes les nostres experiències son enmagatzemadades - d'una manera o altre - en el nostre cos i de manera natural tenim mecanismes de re-experienciar-les, encara que no sigui de manera conscient. Explorarem com les nostre vivències passades - aprenentatges, en el fons  - poden ser explorades de manera efectiva, per poder incorporar-les com a recursos en el present.

Dia 3. 26/1/2022. El metamodel

La manera com expresem els fets en el nostre llenguatge acostuma  a ser una versió força distorsionada de la experiència que els ha originat: no diem algunes coses, en modifiquem d'altres, generalitzem, fem associacions mal fonamentades, etc... en aquesta sessió veurem quins trucs linguístics ens fem a nosaltres mateixos per generar estructures lingustiques superficials.

Dia 4. 2/2/2022. L'hipnosi

La hipnosi és un procés natural, del qual entrem i en sortim de manera automàtica moltes vegades durant el dia, i que permet l'aprenentage a un nivell profund. Entendrem els mecanismes bàsics de la hipnosi i quin tipus de llenguatge s'usa en aquests estats no-logics d'aprenentatge.  

bottom of page